بررسی لغات تخصصی انگلیسی مرتبط با پله (قسمت اول)

stair way

STEP, STAIR, STAIRCASE, STAIRWAY, STAIRWELL

پله ساختاری است که فاصله عمودی بین دو سطح را با تقسیم کردن آن به سطوح کوچکتر به هم متصل میکند. فرم پلکان می تواند به صورت پله مستقیم، پله گرد و یا متشکل از دو یا چند ردیف پله باشد که با زاویه به هم متصل شده اند.
spiral stair 300x300 بررسی لغات تخصصی انگلیسی مرتبط با پله (قسمت اول)

 

 

در زبان انگلیسی طیف گسترده تری از لغات در ارتباط با پله وجود دارد و نبود لغت معادل دقیق آن به فارسی لزوم تحقیق و بررسی بیشتر در این زمینه را مشخص می سازد.
در سری مطالب “بررسی لغات تخصصی انگلیسی مرتبط با پله” سعی خواهیم کرد تحلیل جزئی از عبارات پرکاربرد انگلیسی مرتبط با مبحث پله را ارائه نماییم.

 

 

 

 

stair

کلمه “stair” در زبان انگلیسی هم به یک گام منفرد از پله اتلاق می شود. و هم یک رشته پله، که با چند پاگرد به هم مرتبط اند و رفت و آمد بین دو یا چند تراز یا طبقه را امکانپذیر می سازند.

 

Step

“Step” واحد تشکیل دهنده پلکان است که از یک کف و یک پیشانی تشکیل می شود.

Spiral staircases 300x211 بررسی لغات تخصصی انگلیسی مرتبط با پله (قسمت اول)

staircase

curved staircase 300x270 بررسی لغات تخصصی انگلیسی مرتبط با پله (قسمت اول)

 

 

کلمه “”staircase معادل پلکان به معنای یک رشته پله، یا چند پله از چنین رشته ای، شامل تکیه گاهها،دست اندازها و چهارچوبها و یا راه پله به معنای سازه حاوی یه رشته پله می باشد. و شامل مجموعه ای از پله ها بین دو طبقه است که معمولا مانند پله های یک خانه دوبلکس به صورت باز یا نیمه باز می باشند.”stairway” نیز معنایی دقیقا معادل “”staircase دارد.

 

 

 

 

stairwell

stair way 225x300 بررسی لغات تخصصی انگلیسی مرتبط با پله (قسمت اول)

 

 

 

“stairwell” معادل چاه پله یا تنوره پله می باشد.به معنای چاهی عمودی که پلکانی را در خود جای داده است. در واقع مجموعه ای از پله هاست که دور تا دور آن با دیوار پوشیده شده است و از پشت بام تا کف تراز خروجی مشرف به فضای آزاد (حیاط یا خیابان) اجرا می گردد. مانند پله های اضطراری که در ساختمان های اداری، هتل ها و مدارس طراحی می شود.

در نهایت اگر چه تمام این لغات به معنای پله هستند اما تفاوت های جزئی، آنها را از هم متمایز می سازد.

 

 

 

منبع:

هریس ، سیریل . (۱۹۱۷) . فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان . (ترجمه محمدرضا افضلی و مهرداد هاشم زاده همایونی) . تهران : انتشارات دانشیار.

افزودن یک دیدگاه