در صورتی که مایل با همکاری با تیم سافلکو هستید فرم ذیل را تکمیل کنید. اطلاعات شما در بانک اطلاعاتی ما ذخیره خواهد‌شد و در صورت امکان همکاری با شما تماس خواهیم گرفت.

 

نام:

:نام خانوادگی

سال تولد:

جنسیت:

ایمیل شما:

شماره تماس:

تحصیلات

رشته و گرایش

دانشگاه محل تحصیل

میزان تسلط به زبان انگلیسی

حوزه‌های مورد علاقه جهت همکاری

نوع همکاری

سوابق کاری

فایل رزومه