لیست قیمت پله گرد سال ۱۳۹۹

لیست قیمت پله گرد سال ۱۳۹۹

این لیست بروز رسانی می شود

قیمت ها فقط شامل شاسی فلزی با کف پله پروفیل است و شامل کف پله چوبی و سنگی و نرده نمی باشد

 

قیمت ( ریال)  واحد شرح خدمات
۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ متر ارتفاعی هزینه ساخت پله حول لوله با کیفیت ممتاز سافلکو ۱
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ متر ارتفاعی هزینه ساخت پله حول لوله با کیفیت درجه ۱ سافلکو ۲
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ متر ارتفاعی هزینه ساخت پله حول لوله برش خورده با کیفیت ممتاز سافلکو ۳
۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ متر ارتفاعی هزینه ساخت پله حول لوله برش خورده با کیفیت درجه ۱ سافلکو ۴
۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ متر ارتفاعی هزینه ساخت پله دومحور ورق با کیفیت ممتاز سافلکو ۵
۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ متر ارتفاعی هزینه ساخت پله دومحور ورق با کیفیت درجه ۱ سافلکو ۶
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ متر ارتفاعی هزینه ساخت پله دومحور باکس با کیفیت ممتاز سافلکو ۷
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ متر ارتفاعی هزینه ساخت پله دومحور باکس با کیفیت درجه ۱ سافلکو ۸
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ متر ارتفاعی هزینه ساخت پله تک محور کنسولی با کیفیت ممتاز سافلکو ۹
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ متر ارتفاعی هزینه ساخت پله تک محور کنسولی با کیفیت درجه ۱ سافلکو ۱۰
۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ متر ارتفاعی هزینه ساخت پله زیر محورتک با کیفیت ممتاز سافلکو ۱۱
۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ متر ارتفاعی هزینه ساخت پله زیر محورتک با کیفیت درجه ۱ سافلکو ۱۲
۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ متر ارتفاعی هزینه ساخت پله زیر محوردوبل با کیفیت ممتاز سافلکو ۱۳
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ متر ارتفاعی هزینه ساخت پله زیر محوردوبل با کیفیت درجه ۱ سافلکو ۱۴
۳٫۲۰۰٫۰۰۰ متر طول هزینه ساخت نرده ۲ تسمه و لوله ۱۵
۲٫۷۰۰٫۰۰۰ متر طول هزینه ساخت نرده ۳لوله ۱۶
۷۰۰٫۰۰ متر طول هزینه نورد ورق ۱۷
۱٫۰۰۰٫۰۰۰ الی ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ متر طول هزینه نورد تیرآهن ۱۸
۵۰۰٫۰۰۰ الی ۷۰۰٫۰۰۰ متر طول هزینه نورد لوله ۱۹

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *