پله گرد کنسولی یکطرفه

پله گرد کنسولی یکطرفه

Modern-Indoor-Stair-Lighting-680x450

Modern Indoor Stair Lighting 680x450 پله گرد کنسولی یکطرفه1 3 پله گرد کنسولی یکطرفه

اساسا سازه کنسولی به صورتی است که از یک سمت متصل به تکیه گاه و از سمت دیگر آزاد.

در پله نیز این مطلب صدق می کند؛ کف پله ها از یک سمت (داخل یا خارج) به شاسی ای متصل است که تمام بار را به آن انتقال می دهد.

sketch of a spiral staircase gg60076753 پله گرد کنسولی یکطرفه 1 4 پله گرد کنسولی یکطرفه

این شاسی بصورت باکس متشکل از ورق های ۴ و ۸ میلی متر است که گاهی بصورت نمایان در مجموعه سازه و گاهی نیز با جاسازی شده در دیوار به کار برده می شود که در این حالت تصور اتصال کف پله ها به دیوار بوجود می آید که خود می تواند جلوه ای زیبا و مرموزانه ایجاد کند.
wall 1024x768 پله گرد کنسولی یکطرفه1426521497 953011 1426521799 sumario normal پله گرد کنسولی یکطرفه

زندگی را ورق بزن، هر فصلش را خوب بخوان، با بهارش برقص، با تابستان بچرخ، در پاییزش عاشقانه قدم بزن، با زمستانش بنشین، و چایت را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه