پله گرد کنسولی یکطرفه

Modern-Indoor-Stair-Lighting-680x450

Modern-Indoor-Stair-Lighting-680x4501

اساسا سازه کنسولی به صورتی است که از یک سمت متصل به تکیه گاه و از سمت دیگر آزاد.

در پله نیز این مطلب صدق می کند؛ کف پله ها از یک سمت (داخل یا خارج) به شاسی ای متصل است که تمام بار را به آن انتقال می دهد.

sketch-of-a-spiral-staircase_gg60076753 1

این شاسی بصورت باکس متشکل از ورق های ۴ و ۸ میلی متر است که گاهی بصورت نمایان در مجموعه سازه و گاهی نیز با جاسازی شده در دیوار به کار برده می شود که در این حالت تصور اتصال کف پله ها به دیوار بوجود می آید که خود می تواند جلوه ای زیبا و مرموزانه ایجاد کند.
wall_1024x7681426521497_953011_1426521799_sumario_normal

زندگی را ورق بزن، هر فصلش را خوب بخوان، با بهارش برقص، با تابستان بچرخ، در پاییزش عاشقانه قدم بزن، با زمستانش بنشین، و چایت را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش

افزودن یک دیدگاه