تعریف انواع پله گرد و مستقیم

تعریف انواع پله گرد و مستقیم

پله گرد:

– پله   (Round Step): «پله ای که کف آن لب گِرد است».

– پله  (Circular Stair): پله ای که راه پله ی آن دایره ای است.

– پله مارپیچ، پله گرد (Screw Stair, Winding Stair): پلکانی گرد که که پله های آن حول یک ستون مرکزی می پیچد.

– پله گردشی (Turn Tread): کف پله در جایی که جهت پله عوض می شود.

 

پله پیچ:

– پله پیچ (Turnpike Stair): پله مارپیچی.

– پله پیچ (Winder, Wheel Step): پله ای کم و بیش به شکل گُوه، که عرض کف آن در یک سر بیشتر از سر دیگر است؛ شبیه پله مارپیچ.

– پلکان پیچ (Winding Stair): هر نوع پله ای که کاملا یا عمدتا از پله های پیچ تشکیل شود.

پلکان مارپیچ (Spiral Stair): یک رشته پله، با پلان دایره ای، که در آن کف پله ها حول یک ستون پله ی مرکزی می پیچند.

– پلکان مارپیچ (Vis, Vice, Vise): پلکانی معمولا سنگی که حول ستون یا چشم پله می پیچد.

پله مارپیچ (Turret Step): پله ای سنگی، با مقطع مثلثی، که همراه با سایر پله های مارپیچ، پلکانی مارپیچی یا با چشم بسته تشکیل می دهد. پله های مارپیچ باریک شونده اند و سر آنها را طوری شکل می دهند که وقتی روی هم می افتند، ستون مرکزی یا چشم پله ی بسته تشکیل می دهند.

پله مارپیچ (Angled Stair): پله ای که رشته های متوالی آن زاویه ای غیر از ۱۸۰ درجه (غالبا ۹۰ درجه) با هم می سازند و بین آنها پاگردهای میانی قرار دارد.

پله مارپیچ موزون (Balanced Step, Dancing Step, Dancing Winder): هر یک از چند رشته ی پله ی پیچ که طوری آرایش یافته اند که عرض کف پله (در باریک ترین سر) با عرض کف پله در بخش مستقیم رشته پله ی مجاور تقریبا برابر باشد.

­– پله مارپیچ بی ستون (Open-newl Stair): پله مارپیچی که حول فضای باز استوانه ای شکل ساخته می شود، بدون اینکه ستون مرکزی داشته باشد؛ برخلاف پله مارپیچ ستون دار، که حول ستون ساخته می شود.

– پله مارپیچ ستون دار (Solid-newel Stair): نوعی پله ی مارپیچ که کف پله های گُوه شکل آن دور یک ستون مرکزی می پیچند و به آن تکیه دارند.

عناوین برخی کاربری های پله:

پله گرد

 

– پلکان بسته (Box Stair, Closed Stair): پلکان داخلی با بغل بند بسته در هر دو طرف که غالبا با دیوار یا تیغه محدود می شود و در طبقات مختلف بازشدگی برای در دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

– پلکان مخفی (Boxwinder): پلکانی که ورودی آن پشت درِ واقع در کنار بخاری دیواری پنهان است؛ گاهی با تعبیه ی درِ آبدارخانه در طرف دیگر بخاری دیواری، توازن معماری را برقرار می کنند؛ غالبا در خانه های مجلل قرون هجدهم و نوزدهم یافت می شد.

– پله دستک دار (Bracketed Stair): یک رشته پله ی نمایان؛ پله ای که در سمت نمایان بغل بند و زیر دماغه ی برگشته ی کف پله ها، دستک های تزئینی دارد.

 

پله گرد

 

پله گرد

 

 

– پله رج نشین (Brick Seat): پله ای روی پی یا دیوار که تکیه گاه یک رج کار بنایی است.

پله آهنی (Step Iron): حلقه فلزی ضخیمی به شکل «U» که در کار بنایی تعبیه می شود؛ معمولا تعداد زیادی از آنها را پشت سر هم نصب می کنند تا بتوان به آسانی از دیوار، دودکش، یا مانند آن بالا و پایین رفت.

– پله زیرویترینی (Stallboard Riser): در جلو مغازه، سطح عمودی بین تراز از پیاده رو و زیرویترینی.

– پله سه گوش (Spandrel Step): پله ای با مقطع مثلثی که وتر آن بخشی از زیربند شیبدار پلکان را تشکیل می دهد.

– پله اسکلتی (Skeleton Steps): در پلکان، پله هایی که پیشانی ندارند؛ کف پله ها به دو طرف متکی هستند.

 

پله گرد پله گرد

– پله سرویس (Service Stair): پلکانی که اصولا برای رفت و آمد خدمتکاران، فروشندگان و مانند آنها، ساخته می شود.

– پله ایمن (Safety Tread): کف پله ای که برای جلوگیری از لغزش پا طراحی شده است؛ معمولا سطح آن زبر است یا نوارهایی با سطح زبر روی آن تعبیه شده است.

 

1 thought on تعریف انواع پله گرد و مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *